Общи срокове и условия за всички резервации

1.    ПРАВЕНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ / ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

1.1.         Исканията за резервации могат да се изпращат:

(a)   По имейл на адрес: booking@sozopolapartments.bg

(b)   Чрез нашия интернет формуляр на адрес:  www.sozopolapartments.bg  в страницата на всеки от комплексите (в ляво)

(c)   По телефон: +359 886 808 181

(d)   По факс: +359 550 23330

 

Всички резервации се правят в зависимост от наличността. Резервациите се потвърждават по електронна поща от представител на Sozopol Apartments в рамките на 48 часа.

 

1.2 Резервацията става действителна след като бъде направено плащане на резервацията на SozopolApartments – не по-малко от 30 % от общия размер на резервацията.

Методи на плащане:

(а) Чрез банков превод по следната сметка:

  • Титуляр на сметката: Хоумкер България ЕООД
  • Първа Инвестиционна Банка
  • SWIFT: FINVBGSF
  • IBAN: BG32FINV91501015418151

 
1.3 След като плащането на резервацията бъде получено, ще Ви бъде изпратено електронно потвърждение на резервацията на предоставения електронен адрес.

 

1.4 Всяка оставаща сума от размера на резервацията трябва да бъде платена в деня на регистрацията в хотела.

При регистрация от Вас се изисква да представите стандартни документи за регистрация като копие на паспорт и/или друг валиден документ за самоличност. 

   

2. ТАРИФИ


2.1 Допълнителни отстъпки могат да се предоставят при гарантирани повторни посещения. 
2.2 Държавният данък, ДДС (9%) и туристическата такса са включени във всички тарифи.

2.3 Спалното бельо е включено във всички тарифи. Ежедневното почистване (подреждане) и почистването при напускане също са включени в цената.

 

4. ПОЛИТИКА ЗА ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 
4.1 SozopolApartments се придържа към следната политика за отмяна на резервации за апартаментите: 
 

При промени и анулиране на резервации до 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване не се дължи наказателна такса. Ако резервацията е платена изцяло, плащането ще бъде върнато в пълен размер като се удържат единствено банковите такси за превода.
В случай на анулиране на резервация в срок по-кратък от 14 дни преди настаняване или ако клиентът не пристигне, се дължи неустойка в размер на 30% от стойността на резервацията.

4.2 Резервации се отменят:

(a)   чрез имейл: booking@sozopolapartments.bg;

(b)   по факс: +359 550 233 30

 

5. ЧАСОВЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ И НАПУСКАНЕ


(а) Регистрация и настаняване се извършва от 15:00 ч. до 22:00 ч. Ранно настаняване се гарантира единствено при запитване. Късно настаняване след 22:00 ч. се гарантира единствено при запитване.

 

(б) Напускането на стаите става най-късно до 12:00 ч. в деня на заминаването. Късно напускане се гарантира единствено при запитване. За късно напускане между 12:00 ч. – 17:00 ч. се дължи допълнителна такса от 10 EUR (с вкл. ДДС). Напускане след 17:00 ч. може да се гарантира единствено при запитване и се дължи такса за половин ден.

 

(в) SozopolApartments си запазва правото да премести всеки гост в друг свой апартамент в случай на нужда (напр. пПрекъсване на електричеството, пожар, наводнение, природни бедствия).

 

6. ОБЩА ПОЛИТИКА

 

6.1 С цел съобразяване с нашите съседи прилагаме стриктна „Политика без партита” и управата на SozopolApartments си запазва правото да принуди всеки гост, който нарушава спокойствието на останалите, да напусне. Гостите дължат глоба от 50 EUR за всяко смущаване.

 

(а) Не се допускат домашни любимци.

(б) Не се позволява вдигане на шум и силна музика между 22:00 ч. и 09:00 ч.

(в) Не се позволява използването на плувния басейн между 22:00 ч. и 09:00 ч

(г) Не се позволява ползване на барбекю/грил на балконите и на общите/зелените площи.

(д) Не се позволява пушене в апартаментите. Пушенето е позволено единствено на балконите.

(е) Всички ключове трябва да бъдат върнати при напускане. За невърнати ключове се налага такса от 10 EUR (с вкл. ДДС) за подмяна на всеки набор от клюове.

(ж) Гостите трябва незабавно да информират SozopolApartments за всички недостатъци на апартаментите и щетите, които възникват.

(з)  При напускане се прави оглед на апартамента и неговото обзавеждане и инвентар от наш представител и в случай на нанесени щети гостът е длъжен да покрие разходите за подмяна.

(и) Във всеки апартамент може да бъде настанен определен максимален брой гости, който е посочен в неговото описание. Не се правят изключения от този максимален брой освен с изричното съгласие на ръководството на SozopolApartments.

  

 

7. РАБОТНО ВРЕМЕ

(a) Работното време на офис/рецепция Созопол (Вю апартмънтс) е: всеки ден -  09:00 ч. до 22:00 ч., местно време. (24 май- 30 септември) 

(б) Информация за контакт с SozopolApartments:
Тел.: +359 886 808 181
Факс: +359 550 233 30
E-mail: booking@sozopolapartments.bg
Уебсайт: www.sozopolapartments.bg

 

8. СПЕШНИ СЛУЧАИ

 
(а) При спешен случай в апартаментите през работно време можете винаги да се свържете със SozopolApartments чрез посочените по-горе данни за контакт.

 
(б) Извън работно време можете да се свържете с ръководството на SozopolApartments чрез мобилния телефонен номер, който ще Ви бъде предоставен при потвърждаване на резервацията.

 

© 2012 Созопол апартмънтс. Всички права запазени

design: Реклама Бургас София Пловдив